Rookafvoersystemen onder strikte controle

Rookafvoersystemen en warmteafvoersystemen, kortweg RWA genoemd, zijn het geheel van systemen die de gevolgen van een brand beperken. Deze systemen dienen aan veel voorschriften te voldoen. Bij de bouw wordt rekening gehouden met de bestaande wetgeving en regelgeving, met de bouwcriteria, en bijzondere bouwvoorschriften afhankelijk van het type gebouw. Thermische, statische, akoestische, en esthetische eisen worden hierbij nageleefd.

Rookafvoersystemen krijgen CE-label na keuring 

CE-certificatie is verplicht bij RWA, en in het bijzonder bij rookafvoersystemen. Volgens de Belgische wetgeving moet zelfs elk RWA-toestel voorzien zijn van een CE-certificaat. Enkel gekeurde rook- en warmteafvoersystemen krijgen een CE-label. Ze worden op regelmatige wijze onderworpen aan externe audits.

Deze gekeurde rookafvoersystemen worden vakkundig gecontroleerd en onderhouden door gediplomeerde monteurs, en krijgen een onderhoudscontract. Deze CE gecertificeerde producten worden onderworpen aan audits en testen volgende Europese norm EN 12.101. De gemeten resultaten worden beoordeeld door een onafhankelijk organisatie, en worden opgenomen in het CE label. CE-certificatie zorgt dus voor garantie van veiligheid en bedrijfszekerheid van de systemen.

Rookafvoersystemen zijn onderworpen aan wetgeving

Gekeurde rookafvoersystemen worden dus onderworpen aan strenge technische testen. Verschillende externe labo’s voeren de controles en herhalingstesten uit waaraan de systemen onderworpen worden. Maar er zijn ook regels waaraan een gekeurd RWA moet voldoen volgens de Belgische en Europese wet.

RWA producten dienen te voldoen aan kwaliteitsnormen, en dienen maximaal betrouwbaar te zijn. Bovendien zijn rookafvoersystemen in bepaalde gebouwen wettelijk verplicht. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden op industriële gebouwen met brandklasse A, of met brandklasse B met een oppervlakte kleiner dan 500 m2. RWA is verplicht sinds 2008 in traphallen, en sinds 2009 in alle nieuwe industriegebouwen of nieuwe uitbreidingen.

Voor traphallen moeten de rookafvoersystemen voldoen aan de NBN S21-208-3. In een traphal wordt 5% van de horizontale oppervlakte voorzien voor RWA die altijd minstens 1m2 oppervlakte heeft. Voor industriegebouwen moet de RWA voldoen aan de NBN S21-208-1. Enkel voor oppervlaktes van max 2000m2 kan de uitzondering gelden dat de RWA-oppervlakte slechts 2% van het dakoppervlak bedraagt.

Bij industriegebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 2000 m2 wordt de opening van de RWA bepaalt door een berekeningsnorm. De installatie moet minimum een half uur bestand zijn tegen temperaturen van 300 graden. Daarnaast moet de RWA installatie aan de geldende criteria voldoen op gebied van zichtlengte in rook, rookvrije hoogte onder een rooklaag, en toelaatbare temperaturen. Voor de rookafvoersystemen voor gebouwen met een oppervlakte tot 2000 m2 moet men er rekening mee houden dat deze gemiddeld ongeveer 5000 euro bedraagt.

Bekijk zeker het aanbod aan lichtkoepels, lichtstraten, gevelpanelen, en RWA (rook- en warmteafvoersystemen) bij Decorit